Hướng dẫn cơ bản

Truy cập vào Thử thách mọi lúc mọi nơi

Hãy tải ứng dụng di động WeAct Challenge
Mở ứng dụng và nhập mã Wild19 để truy cập